พระราชนิพนธ์ฯ ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

bookimage

คืนฟ้าใส

เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน พ.ศ.2532 ท้ายเล่มมีภาคผนวกพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชหัตถเลขา ฉบับ ที่ 27,28,29,30,31) เพื่อให้ผู้อ่านเปรียบเทียบได้ว่าสภาพบ้านเมืองของนอร์เวย์สมัยเมื่อรัชกาล ที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมื่อ 80 ปีก่อนนั้นแตกต่างกับสมัยปัจจุบันอย่างไร พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ธันวาคม 2532