พระราชนิพนธ์ฯ ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

bookimage

ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ

เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฟิลิปปินส์ในวโรกาสทรงรับรางวัลแมกไซไซ ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม-2 กันยายน พ.ศ.2534 พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ เมษายน 2535