พระราชนิพนธ์ฯ ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

bookimage

ข้าวไทยไปญี่ปุ่น

เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 เพื่อทอดพระเนตรกิจการทางด้านการเกษตรและทรงร่วมงาน Japan-IRRI Day โดยทรงบรรยายเรื่องข้าวไทยในที่ประชุมด้วย พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ตุลาคม 2538

ราคา

150 บาท

สั่งซื้อได้ที่