พระราชนิพนธ์ฯ ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

bookimage

ข้ามฝั่งแห่งฝัน

เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ต่อจากการเสด็จ พระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศส (สวนสมุทร) พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ กรกฎาคม 2539

ราคา

160 บาท

สั่งซื้อได้ที่