พระราชนิพนธ์ฯ ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

bookimage

เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง

พระราชดำรัสของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าเรื่องประเทศฝรั่งเศสตามที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2523 พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ เมษายน 2524

ราคา

200 บาท